Patientcentrerad läkemedelsformulering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FG012

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupad förståelse för olika typer av kontrollerad, målstyrd och selektiv läkemedelsfrisättning. Detta inkluderar diffusion av läkemedel från matrissystem, hydrogeler, samt responsiva och partikel-baserade läkemedelsformuleringar och hur dessa tillämpas mot specifika ställen i kroppen såsom till det centrala nervsystemet, lymfatiska systemet och mag-tarmkanalen.

Den behandlar vidare hur sjukdom orsakar fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar och hur detta skapar förutsättningar för målstyrd och individanpassad läkemedelsterapi. Vi studerar fysiologiskt initierade frisättningsprinciper för läkemedel som kan användas, såsom metabolisk eller mikrobiell aktivering. Kursen kommer att ge en ökad förståelse för hur läkemedels upptag in i celler kan stimuleras genom att binda till receptorer på specifika celler och läkemedelsformuleringsprinciper som utnyttjar konjugering till ligander, till exempel antikroppar.

Vi kommer även att utreda aspekter på individanpassade läkemedelsberedningar och teranostiska läkemedelsformuleringar som kombinerar behandling och diagnostik (framförallt bildgivande diagnostik), samt stimulus-responsiva system. Detta innefattar även läkemedelsformuleringar av makromolekyler, till exempel proteiner och peptider, vacciner, gener och oligonukleotider, samt deras intracellulära frisättning. Slutligen kommer kursen att belysa nya formuleringsteknologier (till exempel mikrofluidik), additiv tillverkning (3D-printing av läkemedelsberedningar) och kontinuerlig tillverkning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin