Barn- och ungdomshistoria

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE063

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Att vara barn eller ung har inneburit olika saker under olika perioder i historien, vilket gör att barn- och ungdomstiden är att se som en föränderlig företeelse. Under kursen belyses detta genom att ta upp såväl barns och ungas levnadsvillkor som den förändrade synen på barndomen och ungdomstiden. Särskilt fokus läggs i detta sammanhang på barns och ungdomars utsatthet i syfte att problematisera uppväxten ur ett historiskt perspektiv.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin