Komparativ ämnesdidaktik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE067

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom didaktikens kunskapsområden och forskningstraditioner, med särskilt fokus på området komparativ didaktik. Kursen innehåller moment såsom komparativ didaktik som forskningsområde, ämnesdidaktiska forskningsfält i historisk, nationell och internationell belysning och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisningens praktik och lärares professionalitet.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin