Finsk-ugriska språk D2

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5FU001

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem samt fördjupade kunskaper om huvudspråket. I stället för en fördjupning i huvudspråket kan du förvärva grundkunskaper i ett finsk-ugriskt språk som du inte studerat tidigare. Kursen innehåller ej magisterarbete.

Distanskursens upplägg: Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin