Litterärt översättningsprojekt i indologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5JN711

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Du genomför ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från hindi/urdu/sanskrit, eller till hindi/urdu/sanskrit från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin