Runkunskap

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SV084

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Lär dig läsa och tolka vad som står på Sveriges äldsta bevarade skrifter. Runorna och runinskrifterna är en anmärkningsvärd kulturhistorisk skatt som lätt får en att tänka på vikingar. I denna kurs lär du dig grunderna i det skriftsystem som användes under 1700 år (från omkring år 100 till 1800-talet), alltså mycket längre än vikingatiden. Under kursens gång får du också kunskap om runstenarnas funktion och hur samhället såg ut när de ristades. Runinskrifterna blir som ett kikhål bakåt i tiden och på så sätt kommer du våra förfäder nära. Kursen fokuserar på inskrifter från sen vikingatid och språket som användes då för att lära oss tolka och förstå innehållet.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via universitetets lärplattform. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin