Checklista för dig som är ny i Sverige och vill studera

1. Gör en bedömning av dina tidigare studier

Du behöver göra en bedömning av din utländska utbildning. Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer utländsk gymnasieutbildning, yrkesutbildning och akademisk utbildning. Bedömningen hjälper till vid planering av framtida studier och kan också vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb. Du kan ansöka om en bedömning innan du har fått uppehållstillstånd.

2. Kontrollera kraven till utbildningen

För att bli antagen till en utbildning måste du uppfylla behörighetskraven. Kraven ser olika ut beroende på vilken utbildningsnivå du söker och vilket ämnesområde du vill studera inom.

Grundkraven, den grundläggande behörigheten, är de samma för respektive nivå.

Många utbildningar har dessutom specifika krav, det krävs även så kallad särskild behörighet. Det framgår i informationen för varje program och kurs vilka kraven är.

Reell kompetens

Om du har saknar de formella förkunskaperna kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Läs mer om så kallad reell kompetens.

3. Läs in svenska och engelska

De allra flesta utbildningar vid Uppsala universitet kräver kunskaper i svenska och engelska. Kom igång att läsa in svenska och engelska om du saknar kunskaper i dessa ämnen.

4. Kontrollera dina dokument

Du måste kunna visa upp styrkta, officiella och översatta dokument på dina tidigare studier. Dina dokument behövs både för att visa att du uppfyller kraven till utbildningen och för att delta i urvalet. Läs mer om vilka dokument som ska bifogas när du söker och vad som behöver översättas.

Om du saknar dokument kan du ta kontakt med en studievägledare och diskutera din situation.

Tillgodoräknande och kompletteringsutbildning

Har du studerat tidigare kan det vara möjligt att tillgodoräkna sig hela eller delar av studierna. Det finns också olika typer av kompletteringsutbildningar. Om tillgodoräknande och kompletteringsutbildning.

Information och vägledning

Kontakta en studie- och karriärvägledare för att diskutera dina möjligheter och hur du går tillväga för att gå vidare med dina studier.

Senast uppdaterad: 2022-02-25