Masterprogram i religion i fred och konflikt

120 hp

Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av visioner om hur världen kan förändras till det bättre. Masterprogrammet i religion i fred och konflikt vänder sig till dig som är intresserad av freds- och rättvisefrågor i förhållande till och mellan olika religiösa traditioner.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Engelska

Masterprogrammet i religion i fred och konflikt gör dig till en samhällsdebattör som trovärdigt kan argumentera för dina idéer i det offentliga samtalet. Det ger dig också en fördjupad och utökad förmåga att förmedla dina idéer i akademisk text.

Som samhällsdebattör funderar du mycket kring ditt eget engagemang och kan argumentera för dina idéer i det offentliga samtalet. Detta är programmet för dig som är intresserad av att arbeta med frågor om fred, miljö, djurens rättigheter, solidaritet och global rättvisa. Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av idéer om hur världen kan förbättras. Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Du vill vara med och söka svaren på dessa frågor och förändra vår värld.

Som student vid programmet får du lära dig att behärska teorier och metoder relaterade till socialt engagemang, liksom konsten att övertyga. Det är sådan kunskap som kan ge dig möjlighet att förändra andras liv, och kanske även ditt eget. Masterprogrammet utvecklar dig till en professionell och intellektuell röst i det offentliga, och till någon som ingående reflekterat över sitt eget engagemang i frågor som rör religiöst och etiskt baserade rörelser och social aktivism i såväl historia som nutid.

Programmet ges på distans men har en obligatorisk campusvecka i Uppsala varje höst.

Programmet ger dig

 • kunskaper om religiöst och etiskt förankrad social aktivism i historia och nutid
 • redskap att självständigt och kritiskt identifiera och analysera centrala frågeställningar inom området religiöst och etiskt grundat engagemang
 • förmåga att definiera, skapa och utföra forskningsuppgifter knutna till religiösa och etiskt baserade rörelser.

Studentprofil

Din akademiska bakgrund kan vara en kombination av olika ämnen. Du har kanske erfarenhet av internationellt eller ideellt arbete och vill, efter din examen, fortsätta att arbeta inom dessa områden.

Även om du är intresserad av religion och livsåskådning så behöver du inte ha en uttalad religiös tillhörighet. Du uppskattar att få diskutera religiösa frågor med människor från olika kulturer och sammanhang. Du är van att uttrycka dina åsikter och tankar i både tal och skrift. Du kan ha forskarplaner och vill fördjupa dina studier i metod och teori inför en doktorsexamen. Eller så funderar du på en karriär där du kan påverka och förändra vår värld.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med religionsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits).

Programmet startar på höstterminen. En obligatorisk campusvecka i Uppsala ligger i slutet på september/början av oktober och ingår i höstterminens första kurs.

År 1

Första terminen börjar med en kurs som behandlar religiöst och etiskt motiverade freds- och rättviserörelser, både i historia och nutid. Terminen avslutas sedan med en kurs som inriktar sig på olika teorier och metoder för religion- eller teologistudier.

Under termin två har kurserna en mer praktisk inriktning där skriv- och analysuppgifterna ger interaktion med omvärlden. Kursen Religion, makt och våld analyserar de negativa aspekter som finns i religiösa sammanhang. Planerar du att ta en magisterexamen, avslutas terminen med uppsatsskrivande.

År 2

Den tredje terminen börjar med en kurs där vi studerar aktuella ämnen som diskuteras i samhälle och i media. I kursen ingår en obligatorisk campusvecka. Därefter följer en kurs där fokus ligger på ledarskap och dess moraliska aspekter och fortsätter med projekthantering och projektutvärdering. Terminen avslutas med en fältstudiekurs som du kan använda för ditt framtida uppsatsskrivande. Observera att medel inte ges till fältstudier.

Termin fyra inriktas på uppsatsskrivande och här får du nytta av dina tidigare inhämtade kunskaper. Uppsatsen kan vara baserad på fältstudium i valfritt land. Eventuella omkostnader får du stå för själv. Om du redan skrivit en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) under termin två, kan du välja att skriva en 30 hp uppsats eller en 15 hp uppsats. Om du skriver ytterligare en 15 hp uppsats avslutar du programmet med att läsa de två kurserna du har kvar från termin två.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Religiöst och etiskt motiverade rörelser för fred och rättvisa, 15 hp
 • Teorier och metoder för studiet av religion i fred och konflikt, 15 hp

Termin 2

 • Livsberättelser och historiska ögonblick, 7,5 hp
 • Religion, makt och politik, 7,5 hp

och

 • Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp
 • Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp

eller, om du vill studera till magisterexamen eller masterexamen med två uppsatser om 15 hp vardera,

 • Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp

Termin 3

 • Aktuella debatter om religion och samhälle, 7,5 hp
 • Moraliskt ledarskap och projektutvärdering, 15 hp
 • Fältstudium, 7,5 hp

Termin 4

 • Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 30 hp

eller, för dig som redan skrivit en 15 hp uppsats under termin 2,

 • Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp
 • Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp
 • Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp

Programmet ges på distans via en lärplattform, men inkluderar en obligatorisk sammanhängande campusvecka i Uppsala per läsår. Undervisningsformerna består mestadels av webbaserade seminarier i en lärplattform. Du arbetar med fallstudier samt presenterar och diskuterar individuella PM. Inom programmet examineras du på en kurs i taget. Den obligatoriska campusveckan innehåller föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Programmet innehåller en kort fältstudie. Om en fältstudie ligger till grund för masteruppsatsen kan detta utföras i valfritt land.

Programmet är på heltid och all undervisning sker på engelska. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå. Programmet går ej att läsa på deltid.

Masterprogrammet i religion i fred och konflikt är till för dig som är intresserad av att arbeta med sociala frågor, till exempel fredsfrågor, miljöfrågor, djurrätt, solidaritet och global rättvisa. Efter utbildningen har du utvecklat kunskaper som ger en bra grund för arbete inom såväl statliga som icke-statliga organisationer. Du kan exempelvis arbeta inom:

 • frivilligorganisationer
 • skolväsendet
 • statliga myndigheter
 • internationella organisationer
 • religiösa organisationer.

Tidigare studenter har också gått vidare med forskarutbildning vid universitet i Sverige och utomlands.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin