Masterprogram i geovetenskap – Naturgeografi

120 hp

Studieplan, TGV2M, NAGE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TGV2M
Inriktningskod
NAGE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 januari 2017
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Termin 1

Period 1

Eller:

Period 2

alternativt

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Övriga kurser (varierade perioder)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin