Masterprogram i samhällsvetenskap – Psykologi

120 hp

Studieplan, SSV2M, PSYK

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
PSYK
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2022
Diarienummer
SAMFAK 2021/64 Doss: 3.2.1

Studenter som läser Masterprogrammet i samhällsvetenskap med Psykologi som inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet läses på helfart.

Termin 1

Period 1:

Period 2:

Period 3:

Period 4:

Termin 2

Period 1:

Period 2:

Period 3 och 4: Valfria kurser 15hp

Alternativt:

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val och metodstudier. 

Period 1: Valfri kurs, 7,5 hp

Period 2:

Period 3: Valfri kurs, 7,5 hp

Period 4:

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp på heltid.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin