Masterprogram i energiteknik - ENTECH

120 hp

Studieplan, TET2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TET2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Termin 1

Första året på denna utbildning läses antingen vid Instituto Superior Técnico (IST), Lissabon,

Portugal eller vid Uppsala universitet. I det förra fallet sker det enligt separat studieplan för

MSc ENTECH, som ges inom ramen för InnoEnergy: https://www.innoenergy.com/for‐studentslearners/

master‐school/master‐s‐in‐energy‐technologies/. I det senare fallet sker det enligt

studieplanen nedan.

Period 1

1TE028 har en behörighet som kräver kurser utöver behörigheten till programmet.

1TE056 och 1TE029 kan inte ingå i en examen tillsammans.

Period 2

1TE713 och 1TE028 kan inte ingå i en examen tillsammans.

Termin 2

Forsättning enligt val i termin1

Period 3

1TE733 har en behörighet som kräver kurser utöver behörigheten till programmet.

Period 4

Termin 3

Andra året på denna utbildning läses antingen vid INP Grenoble, Frankrike eller vid Uppsala

universitet.

Uppsala universitet

Period 1

1TE056 och 1TE029 kan inte ingå i en examen tillsammans.

Period 2

Period 1

Grenoble INP

Multidisciplinary project, 6 högskolepoäng (5EUS5PIM)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Advanced Heat Transfer and Energetics, 6 högskolepoäng (5EUS5PIM)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

New Sustainable Technologies, 6 högskolepoäng (5EUS5NST)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

French Language, 0 högskolepoäng

Huvudområde(n) med fördjupning

Period 2

Grenoble INP

Renewable Marine Energy, 6 högskolepoäng (5EUS5EMR)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Advanced Numerical Simulation, 6 högskolepoäng (5EUS5SNA)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Energy Management and Energy Efficiency of Buildings, 6 högskolepoäng (5EUS5EEB)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Micro Grids, Smart Grids and Super Grids, 6 högskolepoäng (5EUS5GEB)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Hydraulic Machines and Hydroelectricity, 6 högskolepoäng (5EUS5MHH)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Energies for Ecodistricts, 6 högskolepoäng (5EU5DH7)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Termin 4

Fortsättning enligt val i termin 3

Uppsala universitet

Grenoble INP

Master Thesis in Energy Engineering, 30 högskolepoäng

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin