Masterprogram i energiteknik - ENTECH

120 hp

Studieplan, TET2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TET2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Första året på denna utbildning läses antingen vid Instituto Superior Técnico (IST), Lissabon, Portugal eller vid Uppsala universitet. I det förra fallet sker det enligt separat studieplan för MSc ENTECH, som ges inom ramen för InnoEnergy: https://www.innoenergy.com/for‐studentslearners/master‐school/master‐s‐in‐energy‐technologies/. I det senare fallet sker det enligt studieplanen nedan.

Period 1

1TE028 har en behörighet som kräver kurser utöver behörigheten till programmet.

1TE056 och 1TE029 kan inte ingå i en examen tillsammans.

Period 2

1TE028 har en behörighet som kräver kurser utöver behörigheten till programmet.

1TE056 och 1TE029 kan inte ingå i en examen tillsammans.

Period 1

IST Lissabon, period 1

Energy Systems Management, 6 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Offshore Wind Energy, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Production and Demand of Electric Energy, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Period 2

IST Lissabon, period 2

Electromechanical Energy Conversion, 6 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Economics and Energy Markets, 6 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Offshore Wind Energy, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Production and Demand of Electric Energy, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Termin 2

Forsättning enligt val i termin 1

Period 3

1TE733 har en behörighet som kräver kurser utöver behörigheten till programmet.

Period 4

Period 3

IST Lissabon, period 3

Circuits Theory and Electronic Fundamentals, 6 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Renewable Sources and Distributed Power Generation, 6 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Wave Energy, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Energy Systems Optimization, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Period 4

IST Lissabon, period 4

Wave Energy, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Energy Systems Optimization, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Decision Support Models, 6 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Termin 3

Andra året på denna utbildning läses antingen vid INP Grenoble, Frankrike, IST Lissabon, Portugal, eller vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet

Period 1

1TE028 har en behörighet som kräver kurser utöver behörigheten till programmet.

1TE056 och 1TE029 kan inte ingå i en examen tillsammans.

Period 2

Period 1

INP Grenoble, period 1

Multidisciplinary project, 6 högskolepoäng (5EUS5PIM)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Advanced Heat Transfer and Energetics, 6 högskolepoäng (5EUS5PIM)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

New Sustainable Technologies, 6 högskolepoäng (5EUS5NST)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

French Language, 0 högskolepoäng

Period 2

INP Grenoble, period 2

Renewable Marine Energy, 6 högskolepoäng (5EUS5EMR)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Advanced Numerical Simulation, 6 högskolepoäng (5EUS5SNA)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Energy Management and Energy Efficiency of Buildings, 6 högskolepoäng (5EUS5EEB)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Micro Grids, Smart Grids and Super Grids, 6 högskolepoäng (5EUS5GEB)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Hydraulic Machines and Hydroelectricity, 6 högskolepoäng (5EUS5MHH)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Energies for Ecodistricts, 6 högskolepoäng (5EU5DH7)

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Period 1

IST Lissabon, period 1

Energy Systems Management, 6 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Energy Storage, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Hydropower, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Project in Energy Engineering and Management 2, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Period 2

IST Lissabon, period 2

Economics and Energy Markets, 6 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Energy Storage, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Hydropower, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Project in Energy Engineering and Management 2, 3 (out of 6) credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A1N

Termin 4

Fortsättning enligt val i termin 3

Uppsala universitet

INP Grenoble

Master Thesis in Energy Engineering, 30 högskolepoäng

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A2E

IST Lissabon

Master Thesis in Energy Engineering and Management, 30 credits

Huvudområde(n) med fördjupning: Energiteknik A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin