Kandidatprogram i fysik – Geofysik

180 hp

Studieplan, TFY1K, GEOF

Kod
TFY1K
Inriktningskod
GEOF
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2024
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Övriga kurser:

Period 1 och 2

Period 3

Period 4

Valfri period

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin