Masterprogram i kemi – Organisk kemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, ORKE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
ORKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Från och med läsåret 2014/2015 ges också kursen fysikalisk-organisk kem, 15 hp.

Termin 4

Fortsättning på Examensarbete E i kemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin