Dietistprogrammet

180 hp

Studieplan, SDI1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SDI1Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 oktober 2013
Diarienummer
SAMFAK 2013/93 Doss 3:2:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin