Medicinsk fysik, 8 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, 67 %, Distans

  Startdatum: 7 juni 2021

  Slutdatum: 1 augusti 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-63109 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

  Uppläggning för distanskurs: Nätbaserad distanskurs med datorstödda självstudier. Kommunikation mellan lärare och studerande sker via lärplattform. Examinering med inlämningsuppgifter.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 24 maj 2021 – 7 juni 2021

 • VT 2022, Veckoslut, 25 %, Distans

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-63084 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

  Uppläggning för distanskurs: Nätbaserad distanskurs med datorstödda självstudier. En frivillig studiebesöksdag i Uppsala. Kommunikation mellan lärare och studerande sker via lärplattform. Examinering med inlämningsuppgifter.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 1

  Registrering: 16 december 2021 – 16 januari 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 17333 kr

Studieavgift, totalt: 17333 kr

Anmärkning: Kursen har som målgrupp sjuksköterskor, läkare och övriga beslutsfattare inom sjukvården.

Om kursen

Kursen ger kunskap om fysikens betydelse för medicinsk diagnostik och behandling. Kursen behandlar bland annat laserbaserade metoder, ultraljud, kärnspinresonansberoende metoder (till exempel MRI), PET, boron neutron capture therapy (BNCT), röntgen, kemisk-fysikaliska analysmetoder.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21