Mäns våld mot kvinnor, grundkurs, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 6 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-43009 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Undervisningen sker via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att studenten har tillgång till dator med webbkamera och stabil internetuppkoppling. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska.
  Kursen ges på tisdagar kl. 17.15–19.15/19.45 med start tisdag 30 augusti 2022. Kursen innehåller fyra obligatoriska seminarietillfällen online. Examination sker i form av individuell skriftlig elektronisk tentamen som lämnas in digitalt. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2022 – 24 augusti 2022

 • VT 2023, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-93009 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Undervisningen sker via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att studenten har tillgång till dator med webbkamera och stabil internetuppkoppling. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska. Kursen ges tisdagar kl. 17.15–19.15/19.45 med start tisdag 17 januari. Kursen innehåller fyra obligatoriska seminarietillfällen online. Examination sker i form av individuell skriftlig elektronisk tentamen som lämnas in digitalt. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 15 december 2022 – 11 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen ska också ge deltagarna utrymme att reflektera kring egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Nationellt centrum för kvinnofrid

Akademiska sjukhuset ingång 17

751 85 Uppsala