Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 50 %, Campus

  Startdatum: 5 september 2022

  Slutdatum: 13 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-55025 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 1 augusti 2022 – 2 september 2022

 • VT 2023, Kvällstid, 50 %, Campus

  Startdatum: 23 januari 2023

  Slutdatum: 2 april 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05025 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 19 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Undervisningsspråket är engelska men översättningsmomenten kräver kunskaper i svenska.

Om kursen

Kursen bygger på ditt aktiva deltagande i läs-, skriv- och talaktiviteter kring främst tekniska texter, såsom övningar i läsförståelse och vokabulär, skriftliga sammanfattningar av svenska och engelska texter, muntliga presentationer och diskussionsövningar samt genomgång av de vanligaste fel som svensktalande gör på engelska i de aktuella sammanhangen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1247 018-471 1245

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47