Masterprogram i läkemedelsanvändning

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i läkemedelsanvändning 2022/2023
Anmälan

Läkemedelsanvändningen i samhället är långt ifrån optimal. Det gäller förskrivning av läkemedel och hur de används av patienten. För att förbättra användningen av läkemedel behövs personer med djupa kunskaper i läkemedelsanvändning på individ- och samhällsnivå. Masterprogrammet i läkemedelsanvändning ger dig kunskaperna för att på en rad olika arbetsplatser kunna arbeta med förbättring av läkemedelsanvändningen.

Om programmet

Masterprogrammet i läkemedelsanvändning sträcker sig över två år och ger dig en fördjupad kunskap om läkemedlens funktion, användning och säkerhet. Andra områden är läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering.

Utveckling och prövning av nya läkemedel sker enligt strikta regler för att få så säkra läkemedel som möjligt, men den slutliga effekten av läkemedlet är beroende av hur det används.

Om patienten använder sitt läkemedel felaktigt, till exempel i fel dos, eller tillsammans med andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller livsmedel kan effekten utebli, bli otillräcklig eller oönskad. Därför är kunskaper om läkemedelsanvändning så viktiga och information och rådgivning behövs till såväl vårdpersonal och farmaceuter som patienter.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsanvändning som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 60 credits).

Upplägg

Studierna inleds med en obligatorisk introduktionskurs om 7,5 högskolepoäng (hp) som ska ge en fördjupad kunskap om olika faktorer som inverkar på läkemedelsanvändningen och en inblick i vad programmet fortsättningsvis kommer att innehålla. Därpå följer ytterligare teoretisk fördjupning i tre terminer. Under den fjärde terminen genomförs ett självständigt fördjupningsprojekt/examensarbete om 30 hp.

Observera att du i samband med anmälan ska göra val av kurser till termin ett. Den inledande är obligatorisk, medan övriga kurser på terminen ska väljas.

Kurser inom programmet

Termin 1-3

Obligatorisk inledande kurs:

Läkemedelsanvändning, 7,5 hp

Urval av valbara kurser:

Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp

Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning, 7.5 hp

Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp

Global farmaci, 7,5 hp

Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp

Läkemedel i miljön, 7,5 hp

Läkemedel och äldre, 7,5 hp

Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 hp

Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 7,5 hp

Läkemedel vid graviditet och amning, 7,5 hp

Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering, 7,5 hp

Neurofarmakologi, 7,5 hp

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7,5 hp

Termin 4

Fördjupningsprojekt omfattande 30 hp, där chans ges till fördjupning inom något område inom läkemedelsanvändning. Projektet ska utföras under en sammanhängande period.

Om undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL) som undervisningsform. Dessa kurser består till stor del av fallstudier och problemlösning.

Kurserna ges generellt på heltid och dagtid i Uppsala. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser.

En del moment under utbildningen är obligatoriska. Dessa anges som obligatoriska i respektive kursplan.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, dels har farmaceutiska fakulteten utbytesavtal med flera europeiska universitet via Erasmus, dels finns universitetets utbud av generella avtal. Populära länder för farmaceuter är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Som masterstudent är det även möjligt att göra examensarbeten (magister- och masterprojekt) utomlands.

Fakultetens studievägledare hjälper dig gärna att välja kurser.

Karriär

De fördjupade kunskaper du får med dig från utbildningen kommer väl till nytta på många olika arbetsplatser för att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort. Kunskaper om läkemedelsanvändning behövs inom: apoteksväsendet, läkemedelsindustrin, vårdsektorn, myndigheter eller forskningsverksamhet.

Vilka kurser du ska läsa beror på vad du vill uppnå och var du ser dig själv i arbetslivet. Här är förslag på kurser du kan läsa utifrån olika karriärvägar:

Klinisk farmaci och läkemedelsutvärdering

 • Fördjupad farmakoterapi
 • Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning
 • Klinikorienterad farmaci
 • Läkemedel och äldre

Fördjupad rådgivning på apotek

 • Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning
 • Fördjupad farmakoterapi
 • Global farmaci
 • Läkemedel och äldre
 • Läkemedel vid graviditet och amning
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära

Läkemedels och kemikaliesäkerhet inom myndigheter och näringsliv

 • Global farmaci
 • Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära
 • Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans
 • Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Biovetenskaplig forskning

 • Cell- och tumörbiologi
 • Global farmaci - särskilt som förberedande för fältarbete
 • Läkemedelsmissbruk och beroendelära
 • Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans
 • Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering
 • Neurofarmakologi
 • Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

I samband med anmälan ska val av kurser till termin ett göras. Inledande kursen Läkemedelsanvändning 7,5 hp är obligatorisk (period A), medan övriga kurser på terminen (om totalt 22,5 hp) ska väljas. Du hittar information om kursutbudet för perioderna B-D på vår sida i lärplattformen Studium. Information om kursval skickas ut till dig som blivit antagen till programmet.

Masterprogram i läkemedelsanvändning

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3177 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Farmacie kandidatexamen/receptarieexamen om 180 hp eller annan motsvarande examen på grundnivå om 180 hp inklusive 20 hp farmakologi och fysiologi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Kurser i toxikologi, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakognosi, farmakoepidemiologi rekommenderas.

Urval: Seriellt: 1. Receptarieexamen, 180 hp. 2. Farmacie kandidatexamen. 3. Övriga.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Angående ansökan, behörighet och andra generella frågor, kontakta studievägledare Christina Ceder

pharmmaster@uu.se

018-471 44 36

För frågor angående programmets innehåll, kontakta programsamordnare Sofia Kälvemark Sporrong

sofia.kalvemark-sporrong@farmaci.uu.se

018-471 49 49

Farmaceutiska fakulteten

BMC Husargatan 3

Box 256, 751 05 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02