Biomedicinska analytikerprogrammet

Läsåret 2023/2024

Anmälan

Biomedicinska analytiker arbetar i en spännande miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Genom utbildningen blir du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap och kan arbeta både nationellt och internationellt med biomedicinskt laboratoriearbete. Du kan läsa programmet i Uppsala eller Sundsvall.

Om programmet

Biomedicinska analytikerprogrammet förbereder dig för en karriär inom biomedicinsk analys, diagnostik och forskning med fokus på det humanbiologiska området. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och ny teknik. Därför är Biomedicinska analytikerprogrammet anpassat så att du får en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet samt möjlighet till fortsatta studier.

Laboratoriemetodik är central i utbildningen där teoretiska kunskaper och praktisk färdighet integreras. Din verksamhetsförlagda utbildning sker på utvalda laboratorier inom diagnostik och forskning. Regionens många bioteknikföretag gör Uppsala särskilt lämpat för biomedicinska studier.

Biomedicinska analyser är livsviktiga, men redan i dag finns en brist av biomedicinska analytiker både i Sverige och utomlands. Därför kan du räkna med att få jobb efter examen. Du kan också räkna med att bli en del av en snabbt utvecklande bransch både under utbildningen och i yrkeslivet.

Examen

Utbildningen leder till en biomedicinsk analytikerexamen (Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science), som är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Du har även möjlighet att ta ut en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Mariam Ataei
Kommer ifrån: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Främst för att man efter examen kan jobba inom så många olika områden, till exempel hälso- och sjukvården, kriminaltekniska labb, läkemedelsindustrin, forskningslabb, djursjukhus och som embryolog. Man kan dessutom, förutom yrkesexamen som BMA, få en kandidat i medicin vilket ger möjlighet till att läsa en master.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen har överstigit mina förväntningar! Jag har lärt mig mycket och känner mig säker och trygg när det kommer till att laborera. Innan jag påbörjade min utbildning var jag ändå inte helt hundra på om jag faktiskt skulle slutföra utbildningen. Idag är jag stolt och nöjd att jag snart faktiskt är klar och kan få jobba som BMA!

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det som varit roligast är att få lära känna nya människor och knyta nya band. Det mest intressanta med utbildningen är allt man får lära sig och att det är en fin balans mellan teori och praktiskt arbete. Mitt roligaste och bästa minne från utbildningen är när jag studerade mitt andra år i London genom ett utbytesprogram. Ett minne för livet verkligen!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Första tiden var otroligt händelserik! Mitt program, likt många andra, hade mottagningsveckor där man tillsammans med sina nya klasskompisar och faddrar, utförde roliga aktiviteter ihop. Det hela avslutades med en finsittning på en nation!

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Vi är endast cirka 50 studenter inom mitt program så vi har en bra sammanhållning och alla känner alla. Sedan finns det vissa man klickat bättre med. De flesta hittade nog varandra under mottagningsveckorna.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är att det verkligen är en studentstad och det finns studenter från alla delar av Sverige och dessutom även internationella studenter. Uppsalas 13 nationer bidrar dessutom till den underbara studentliv vi får uppleva!

Vad har varit mest utmanande?
– Det var en tenta jag inte klarade på första försöket. Det var bara att göra om och göra rätt. De flesta hamnar i den situationen någon gång och det är inget man ska stressa över.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att få en examen och därefter kunna få jobba och specialisera mig inom mitt område. Visste ni att utan BMA stannar vården? En biomedicinsk analytikers resultat står för mer än 70 procent av de underlag som krävs för att kunna ställa diagnos och snabbt sätta in rätt behandling.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Nationerna, fika med vänner, labba på BMC, ha praktik på Akademiska sjukhuset och bara chilla och kolla på en serie i min studentlägenhet i Flogsta!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Fira Valborg på Ekonomikum och fira en avklarad tenta med en utekväll på nation!

Vad gör du om fem år?
– Om fem år jobbar jag på en arbetsplats där jag trivs och gör skillnad!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Första årets kurser ger dig grundläggande kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap, anatomi/fysiologi samt en kemisk/biokemisk analytisk grund som blir en bas för ditt framtida lärande. Flera kurser omfattar undervisning i dokumentation, kvalitetssäkring, muntlig och skriftlig framställning, laboratorieorganisation och bioinformatik.

Du avslutar din utbildning med två valbara fördjupningskurser samt ett examensarbete som vanligtvis utförs i forskningsmiljö, nära den kliniska/diagnostiska verksamheten. Du medverkar i planering och utförande av examensarbetet som redovisas i en vetenskaplig uppsats.

Kurser inom programmet

År 1

Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap, 11 hp

Biokemi med molekylärbiologi, 34 hp

Anatomi/fysiologi/cellbiologi med histologi, 15 hp

År 2

Klinisk fysiologi, 7 hp

Medicinsk mikrobiologi, 11 hp

Patologi och klinisk genetik, 11 hp

Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, 13 hp

Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp

Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp

År 3

Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp

Laboratoriemedicinsk dataanalys, 7 hp

Verksamhetsförlagd utbildning II, 8 hp

Tillämpad laboratorievetenskap och kvalitetssäkring, 9 hp

Biomedicinsk laboratorievetenskap. Fördjupningskurs I, 7 hp

Biomedicinsk laboratorievetenskap. Fördjupningskurs II, 8 hp

Examensarbete, 15 hp

Om undervisningen

Undervisningen på Biomedicinska analytikerprogrammet sker i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och seminarier. Under studierna kommer du att laborera och träna på att läsa metodbeskrivningar samt lära dig att tolka resultatet från laborationer.

Studieort Sundsvall

Förutom de studieplatser på programmet i Uppsala vid Uppsala universitet finns det också ett antal studieplatser på programmet vikta för studier i Sundsvall vid Mittuniversitetet.

Läser du programmet i Sundsvall sker första årets studier vid Mittuniversitetet, campus Sundsvall och i Landstinget Västernorrlands lokaler. Under andra och tredje året läser du kurserna delvis i Uppsala. Hur stor del som sker i Uppsala respektive Sundsvall varierar från kurs till kurs. Vissa månader åker du till Uppsala varje vecka, vissa månader åker du inte alls. Undervisningsmomenten ges i största möjliga mån på distans, till exempel ges många Uppsalaföreläsningar via internet. Kurser förlagda i Uppsala kan kräva att vissa moment, såsom seminarier, måste examineras i Uppsala.

Studera utomlands

Inom de internationella universitetsnätverken Nordplus och Erasmus sker studentutbyten och andra aktiviteter tillsammans med europeiska universitet, till exempel i Gent, Dublin och Trondheim/Ålesund.

Karriär

Du kan välja flera olika yrkeskarriärer eftersom det finns många uppgifter för en biomedicinsk analytiker att utföra. En examen från Biomedicinska analytikerprogrammet öppnar upp för studier med olika inriktningar på avancerad nivå både vid Uppsala universitet och andra lärosäten. Du kan studera vidare inom biomedicinsk laboratorievetenskap vid Uppsala universitet på magister-, master- och forskarutbildningsnivå.

Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda då bristen på biomedicinska analytiker kommer att växa under de kommande åren eftersom många yrkesverksamma analytiker går i pension.

Som biomedicinsk analytiker kan du arbeta med en mängd olika saker som till exempel med att:

 • spåra sjukdomsalstrande bakterier, virus eller svampar
 • upptäcka anlag för genetiska sjukdomar
 • spåra tecken på sjukdomar i blod eller vävnader
 • hjälpa barnlösa vid provrörsbefruktning
 • kontrollera livsmedels innehåll av olika substanser
 • analysera dopingprover och bekämpa dopning
 • identifiera förgiftningar
 • leta efter läkemedel i kroppen
 • upptäcka fysiologiska funktionsfel
 • analysera blod och vävnader
 • hitta och undersöka tumörer, cancer och vävnadsspår.

Som biomedicinsk analytiker kan du även forska

Flera biomedicinska analytiker forskar själva och andra har en nyckelroll på forskningslaboratorier. Det laborativa arbetet vid biomedicinsk forskning är grundläggande för resultaten och en biomedicinsk analytiker kan bidra med idéer, vilket gör att man blir medförfattare till arbeten. Detta kan resultera i byte till en forskarbana och en doktorsexamen med tiden. Andra läser vidare direkt och några ända till doktorsexamen.

Var finns de biomedicinska analytikerna?

Dag och natt arbetar de biomedicinska analytikerna för att vårdmaskineriet ska fungera utan friktion. De finns även på många andra arbetsplatser än inom vården. Här kan du räkna med att finna biomedicinska analytiker på nyckelpositioner inom organisationen:

 • analysföretag
 • djursjukhus
 • forskningslaboratorier
 • kemiindustri, till exempel vattenlaboratorier, energibolag, färgfirmor
 • kriminaltekniska laboratorier
 • livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsverket
 • läkemedelsföretag
 • primärvården
 • rättsmedicin
 • sjukhuslaboratorier
 • Smittskyddsinstitutet (SMI)
 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Observera att du kan läsa Biomedicinska analytikerprogrammet både i Uppsala och i Sundsvall. Välj rätt studieort när du anmäler dig.

Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Sundsvall

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3302 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c/Matematik C

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Biomedicinska analytikerprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3300 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c/Matematik C

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider

Kontakt

Studievägledare Uppsala: Henrik Ring

BMAstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 43 56

Samordnare Sundsvall: Annelie Ervasti

annelie.ervasti@miun.se

010-142 80 96

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02