Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i bildanalys och maskininlärning 2023/2024
Anmälan

Vill du bidra till den visuella intelligensen hos morgondagens maskiner? Då ska du studera masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning. Genom att specialisera dig inom dessa fält kan du bidra till att bygga en bättre värld med hjälp av mönsterigenkänning och analys och behandling av visuella data. Detta ger dig möjlighet att arbeta inom områden som medicin, biovetenskap, humaniora, robotik, astronomi, materialvetenskap och säkerhet.

Om programmet

Masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning ger dig en omfattande förståelse för de båda områdena, både från ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Färdigheterna du lär dig kommer att göra dig till en attraktiv kandidat för tjänster som mjukvaruutvecklare, forskare eller projektledare.

Dessa tekniker har många användningsområden och kan gynna samhället på flera olika sätt. Du kan hjälpa läkare att planera och anpassa operationer för varje enskild patient, stödja dem i att upptäcka och bota cancer eller sällsynta sjukdomar, hjälpa historiker och arkeologer att analysera omfattande arkiv med historiska dokument eller bidra till utvecklingen av robotar som kan förstå mänskliga känslor.

Under programmet kan du förvänta dig att

  • lära dig moderna bildanalystekniker och hur de kan användas,
  • få en ingående förståelse av maskininlärning ur både ett praktiskt och teoretiskt perspektiv,
  • arbeta nära ledande experter och forskare inom området.

Studentprofil

Du har en teoretisk grund inom datavetenskap och matematik. Du har också intresse för att utveckla intelligenta maskiner som kan hjälpa människor genom effektiv bearbetning av visuella data inom en mängd olika användningsområden.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med bildanalys och maskininlärning som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen erbjuder grundläggande kurser i både bildanalys och maskininlärning, där de två områdena blir allt mer sammanflätade i takt med att kurserna fortskrider.

Den andra terminen erbjuder avancerade teoretiska studier som bygger vidare på kurserna från första terminen. Du kommer också att lära dig om faltningsnätverk (convolutional neural networks), en ny teknik för maskininlärning som har blivit central i modern bildbehandling och analys.

Under tredje terminen kommer du att få praktisk erfarenhet genom att tillämpa dina kunskaper inom ett område som du väljer. Dessa områden inkluderar medicinsk och biomedicinsk bildanalys, dokumentanalys och digital humaniora, vetenskaplig visualisering och social robotik. Terminen innehåller också ett grupparbete som kombinerar en rad olika färdigheter och förmågor.

Huvuddelen av den fjärde och sista terminen utgörs av ett omfattande examensarbete. I det kommer du att få chansen att tillämpa dina kunskaper i ett relevant projekt inom industrin, sjukvården eller vid en akademisk forskningsenhet, med uppgifter baserade på verkliga samhällsbehov.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Studenter förväntas att delta och aktivt bidra till undervisningen samtidigt som de tar ansvar för sitt eget lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledd undervisning, praktiska uppgifter, seminarier, kommunikationsutbildning, grupparbeten och projekt. Programmet är nära kopplat till samtida forskning, och kursinnehållet följer den aktuella utvecklingen inom bildanalys, maskininlärning och artificiell intelligens.

All undervisning är på engelska.

Karriär

Efter dina studier kommer du att vara kvalificerad för en rad olika tjänster. Du kommer att ha möjlighet att nyttja din kompetens inom industrisektorn, till exempel inom mjukvaruutveckling eller projektledning inom djup maskininlärning, artificiell intelligens, bildanalys, data mining och big data.

Enligt rapporten "The AI Index 2018 Annual Report" är den mest eftersökta kompetensen i jobbannonser inom AI maskininlärning. Djup maskininlärning visade sig också vara den kompetens med snabbast ökande efterfrågan, med datorseende på andra plats. Cirka 70 000 nya företag grundas i Sverige varje år, och många av dessa kommer att erbjuda spännande jobbmöjligheter för dig med en examen från detta program. Du kanske väljer att starta ditt eget företag inom området eller att stanna inom akademin och doktorera, det finns många möjligheter för dig som studerat bildanalys och maskininlärning.

Bildanalys och maskininlärning är mycket aktiva och populära forskningsområden, och studenter med examen från masterprogrammet vid Uppsala universitet är ideala kandidater för doktorandtjänster inom ämnesområdet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret och cv på antagning.se.

Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1165 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 80 hp matematik och datavetenskap varav minst 30 hp matematik inklusive linjär algebra, envariabelanalys, statistik och sannolikhetslära, och minst 30 hp datavetenskap inklusive 5 hp grundläggande programmering.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, cv samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Upptäck forskningen vid avdelningen för visuell information och interaktion och vid centrum för bildanalys.

Kontakt

Programstudievägledare

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

info@it.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02