Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 2019/2020

  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och möta några av de stora utmaningarna vi står inför i framtiden? Då kan högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vara något för dig! Just nu designas miljöanpassade energisystem, trådlösa nätverk och drivsystem i elbilar av elektroingenjörer. Men vi behöver bli fler. Det finns ett växande behov av högskoleingenjörer med bred och djup kompetens i elektroteknik både i Sverige och utomlands.

Om programmet

Vårt samhälle påverkas starkt av den elektrotekniska utvecklingen. Europas över 100 år gamla elnät behöver förnyas. I Afrika och Asien saknar två miljarder människor tillgång till elektricitet. Elnätets betydelse som energieffektiv och miljövänlig energibärare blir större och större. Elbilar introduceras i mer omfattande skala. Det krävs modernare styrsystem och energibesparande teknik för att nå ett hållbart samhälle. I takt med det växande behovet av modern infrastruktur för el ökar också efterfrågan på kvalificerade elektroingenjörer.

På Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik får du de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som elektroingenjör inom alla dessa områden, och fler därtill.

Målsättningen är att utbilda ingenjörer med god självständig förmåga att använda och utveckla avancerad teknik. Utbildningen i Uppsala ger dig breda tekniska kunskaper men hjälper dig också att bli bättre på att kommunicera, samarbeta och tänka kreativt. Ingenjörsinriktade projektkurser återkommer i alla årskurser som ett viktigt led i att träna såväl självständig förmåga som samarbete i grupp.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Viktor Åström
Kommer från: Upplands Väsby
Läser: Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville kombinera mina tidigare universitetsstudier med något som jag tror både kan vara samhällsnyttigt och även då jag i slutänden väldigt gärna vill arbeta med något som i hög grad är praktiskt tillämpningsbart.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Jag tycker det är jättebra, framförallt eftersom man till stor del får lägga upp sitt arbete helt själv vilket passar mig perfekt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är nog att det finns så mycket människor man kan diskutera alla möjliga frågor med, oavsett om det gäller sånt som man själv studerar eller om man tycker annat är kul att lära sig mer om. Kort sagt så är det alla olika former av människor man träffar på universitetet som gör det riktigt värt att studera här.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det oftast ett par föreläsningar och någon lektion med olika längder på dagarna varvat med lite laborationer. Det varierar en aning om något är obligatoriskt eller inte så ofta är det valfritt att närvara, och för att citera en känd filosof ”Inget före tio är värt att gå på”.

Vad är typiskt för din utbildning?
– På elektroteknik så är det väldigt vanligt att självklart sitta och beräkna kretsar. Vi spenderar också väldigt mycket tid i labbet där vi bland annat bygger kretsar, arbetar med att utforma kretskort och så självklart det projekt som vi har under första året. Då bygger klassen tillsammans om en bensindriven bil till en elbil där vi bygger allt från motorn, till batterisystemet, till kretskorten som vi även programmerar för att bilen ska fungera.

Hur upplevde du första tentan?
– Den första tentan var lite stressigare än andra tentor har varit, framförallt då jag själv inte visste vilken nivå som sattes på utbildningen. Men det gick hur bra som helst och idag känns de lite som att den stressen var lite onödig.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Målet med mina studier är att få min examen och sedan förhoppningsvis få ett arbete inom någon form av robotik och automation, alt. Lägga till ett par kursen på min nuvarande utbildning för att ha möjligen att i framtiden läsa en masterutbildning inom ämnet.

Berätta om studentlivet!
– Det bästa med att plugga vid just Uppsala universitetet är ju självklart studentlivet, och med alla traditioner som det för med sig. Vilket kan vara allt från gasquer och baler på nationerna till sånt som forsränningen och overallfester! Vem vill inte gå på en fin middagssittning där allting sker baklänges liksom? Eller ränna runt i utklädnad på stan och det tydligen ses som normalt. I Uppsala har vi fruktansvärt många studentnationer som både har pubar och klubbar i princip alla dagar i veckan och om man är mer intresserad av annat så har dom flesta nationerna också allt från körer till dans och teatergrupper.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Observatorieparken på sommaren!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Sång och spex!

Vad gör du om 5 år?
– Skriver omtenta.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under årskurs ett läser du matematik, grundläggande mekanik, ett kursblock i elektroteknikens grunder och en stor projektkurs. Under årskurs två och tre läser du kurser i:

  • elektronik
  • elkraftteknik
  • programmering och beräkningsvetenskap
  • CAD
  • mjuk- och hårdvarudesign av mät- och styrsystem
  • företagsekonomi samt projektledning
Många kurser är projektorienterade och ger dig möjlighet att direkt omsätta teorin i praktiken. I årskurs tre kan du välja mellan att ytterligare bredda din kompetens eller fördjupa dig i ett smalare område inom elektroteknik beroende på ditt intresseområde. Den sista terminen avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng (hp). Därigenom får du chans att visa din förmåga att arbeta som ingenjör och du får också tillfälle att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. Alternativt kan du läsa kompletterande kurser för att sedan läsa vidare på ett masterprogram.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kärnkurserna som elektroteknikens grunder, elektronik, elkraftteknik samt mät- och styrsystem ger dig såväl gedigna och breda grundkunskaper som direkt tillämpbara färdigheter. Projektarbeten är viktiga moment i kärnkurserna i samtliga årskurser.

Kurserna och delar av kurslitteraturen är på svenska men det förekommer föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker på engelska.

Programmets näringslivsanknytning med till exempel ABB, Vattenfall, Fortum via studiebesök, fältlaborationer och projektuppgifter ger en tydlig koppling till möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att under den sista terminen göra examensarbetet och/eller läsa valbara kurser utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med 400 universitet i hela världen.

Karriär

Med en examen i elektroteknik från Uppsala universitet får du möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete. Elektroingenjörer behövs för arbete med utveckling, konstruktion, test, drift och underhåll av elektrotekniska system inom olika områden. Allt fler produkter och system innehåller idag intelligens i form av elektroniska styrsystem.

Vår framtida energiförsörjning är ett viktigt område där elektroingenjörer kan jobba med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av energiförbrukningen.

Under årskurs tre kan du även söka till senare del på Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.

Programmet har stark anknytning till den världsledande forskningen som bedrivs på Ångströmlaboratoriet inom elektrisk energigenerering och elektriska drivsystem.

Jonathan Hanning, ABB
Energibranschen är i högsta grad på tapeten, därför ser Jonathan ljust på framtiden för ingenjörer inom energi och elektronik.
- Det är här i Ludvika det "händer" inom elkraft, samtidigt som branschen för förnyelsebar energi växer enormt. Vi har gått från 30 till 150 anställda på kort tid, och till nästa år behöver vi vara närmare trehundra. Det är emellanåt ett problem att rekrytera tillräckligt många färdigutbildade ingenjörer.
Jonathan är noga med att betona att inte bara examen är viktig när du söker jobb, utan också engagemang vid sidan om studierna.
- Det är vad du gjort utöver utbildningen som gör att du sticker ut bland alla andra ingenjörer som söker anställning. I mitt fall var det att jag jobbat extra som mattelärare, vilket jag fått mycket positiv respons för. Dessutom var jag huvudansvarig för studentmottagningen och hjälpt till med andra arrangemang. Jag skulle rekommendera alla blivande studenter att passa på att engagera sig som tusan. Det är inte bara roligt utan ser dessutom bra ut i ditt CV.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1551 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Moses Högback

studievagledare-ei@uadm.uu.se

018-471 30 02

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.