Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

180 hp

Studieplan, TEL1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TEL1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin