Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

180 hp

Studieplan, TEL1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TEL1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Anm. Samtliga valbara kurser i årskurs 3 (termin 5 och 6) sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Om plats finns är det möjligt för behöriga studenter att byta till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Kontakta studievägledaren, gärna innan årskurs 3 (termin 5).

Period 1

Period 2

Termin 6

Anm. Samtliga valbara kurser i årskurs 3 (termin 5 och 6) sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Om plats finns är det möjligt för behöriga studenter att byta till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Kontakta studievägledaren, gärna innan årskurs 3 (termin 5).

Period 3

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin