Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

180 hp

Studieplan, TEL1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TEL1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

En av kurserna 1TE744 och 1TE686 är obligatorisk inom examenskravet.

Termin 5

Anm. Samtliga valbara kurser i årskurs 3 (termin 5 och 6) sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Om plats finns är det möjligt för behöriga studenter att byta till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Kontakta studievägledaren, gärna innan årskurs 3 (termin 5).

1TE058 kan läsas i period 3 istället.

Period 1

För studenter som antogs fram till och med hösten 2018 är 1TE686 Automatiserings- och robotteknik obligatorisk inom examenskravet.

1TE743 Industriell ekonomi kan inte ingå i examen tillsammans med 2FE025 Företagsekonomi A/B.

Period 2

En av kurserna 1EL104 och 1TE303 är obligatorisk inom examenskravet.

Termin 6

Anm. Samtliga valbara kurser i årskurs 3 (termin 5 och 6) sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Om plats finns är det möjligt för behöriga studenter att byta till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Kontakta studievägledaren, gärna innan årskurs 3 (termin 5).

Period 3

Antalet platser i kursen 1FA326 är begränsade, urval kan komma att göras.

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin