Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik 2020/2021

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du utveckla ny teknik som förbättrar människors liv? På civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik lär du dig allt från att förstå sjukdomar till att designa bakterier som omvandlar solenergi till bilbränsle. Kombinationen av biologi och klassiskt ingenjörskunnande gör dig eftertraktad efter din examen och du har goda möjligheter att vara med och förbättra människors livsvillkor.

Om programmet

Teknikutvecklingen inom biovetenskap är snabb och blir allt mer tvärvetenskaplig. Det ställer stora krav på dig som biotekniker. För att kunna designa bakterier som ska producera bilbränsle behöver du förutom kunskaper i mikrobiologi även en ingenjörs tankesätt och kunskaper. Och för att analysera de enorma mängder DNA-sekvensdata som kan skapas vid ett enkelt experiment på laboratoriet behöver du kunskaper i genetik, men också matematik och datavetenskap. Utbildningen ger dig den här starka kombinationen av biologi - förståelse för levande system - och klassiskt ingenjörskunnande.

I din roll som biotekniker behöver du kunna kommunicera med olika yrkesgrupper, kunder och allmänheten. Inom bioteknik finns ofta etiska frågeställningar som du behöver kunna förhålla dig till. Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du den kompetens du behöver för att utveckla biotekniken, och tar ansvar för att den används på rätt sätt i samhället. På så sätt är du med och förbättrar människors livsvillkor.

Uppsala universitet har en bred och stark forskning inom biovetenskaper, såsom bioinformatik, biokemi, biologi och medicin. Detta, tillsammans med att många bioteknikföretag och myndigheter inom bioteknik är lokaliserade i staden, ger en unik miljö för en utbildning inom molekylär bioteknik. Kursutbudet är stort, lärarna är aktiva forskare och du har utmärkta möjligheter att göra praktik i forskargrupper vid universitetet, på myndigheter eller i bioteknikföretag.

Som student på programmet får du exempelvis den unika möjligheten att utnyttja Testa Center, Sveriges nya testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi. Där får du laborera med riktiga instrument och verkliga problemlösningar, vilket ger förståelse för hur det fungerar ute i industrin.

Vid universitetet finns också Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt centrum för forskning inom biovetenskap. Programmet har ett utmärkt rykte och med en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik är du väl förberedd för en bred arbetsmarknad i Sverige och utomlands.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Jenny Eriksson
Kommer från: Ransta, Västmanland

Varför valde du den här utbildningen?
– Avgörande för mitt val var att jag efter gymnasiet fick en praktikplats via Tekniksprånget på ett fastighetsbolag. Jag hade många roliga arbetsuppgifter och arbetade i olika projekt, vilket gjorde att jag fick träffa personer med olika yrkesroller. Det som ingenjörerna beskrev var att ”om du är ingenjör har du intyg på att du kan lära dig saker” och att det är det som ger vida anställningsmöjligheter. Att det blev just bioteknik beror på att jag läste den inriktningen i gymnasiet och tyckte det var roligt.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Mest intressant har varit att få läsa kurser, så som linjär algebra, som verkligen gjort att jag fått nya sätt att tänka. Att omformulera ett problem kan ta en närmare en lösning. Roligast har varit att lära känna så många nya personer, utmanas i grupparbeten och att lyckas hitta ett system för hur jag pluggar mest effektivt.

Hur var första tiden och hur lärde du känna nya människor?
– Första veckorna på programmet var helt klart bland de bästa. Att vara helt ny i en stad och upptäcka den tillsammans med likasinnade. Hänga med på pubrundor och styra upp danskvällar!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Jag betraktar mina heltidsstudier som ett heltidsjobb med 40 h arbetsvecka. Oavsett om undervisningen är på distans eller på campus brukar jag arbeta 08-17. Med 45 min plugg och 15 min rast per timme. Mycket av arbetet ligger i att planera studierna och jag börjar min arbetsvecka på söndagen med att planera veckans studier, vad jag ska göra varje dag och ungefär hur lång tidsåtgång de olika sakerna på min lista har.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Tre saker:

  • Eftersom att universitetet har många olika institutioner lockas många människor till studier här.
  • Studentlivet med nationerna, som samlar studenter från alla olika institutioner, gör att det går att träffa kompisar med helt andra intressen än en själv!
  • Uppsala har många avtal med universitet runt om i världen, vilket är bra att veta om ifall du är sugen på utbytesstudier.

Vad har varit mest utmanande?
– Vi ingenjörsstudenter i Uppsala läser oftast tre kurser parallellt hela tiden, så vissa perioder är tuffare än andra. Jag upplevde min mest utmanande period under höstterminen det tredje året, men för att jag hade (och har!) en fantastisk grupp kompisar kunde vi hjälpas åt att ta anteckningar, förklara för varandra och plugga ihop. Så, att hitta en grupp som funkar bra ihop (och får saker gjorda!) är ett av mina starkaste tips. Ett annat är att ha kontakt med äldre studenter som kan sitta på värdefull information när tentorna närmar sig … ;)

– Jag har valt att arbeta extra vid sidan av mina studier nästan hela studietiden och ibland har det varit knixigt att få tiden att räcka till. Nyckeln är planering!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att vid examen stå redo med en verktygslåda full med verktyg för att kunna läsa diverse problem som en ingenjör inom bioteknik kan tänkas ställas inför!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– I löpspåret längs med Fyrisån, från Eddaspången ut till Sunnersta och tillbaka.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg i Uppsala är inte som valborg någon annanstans!

Vad gör du om fem år?
– Om fem år hoppas jag ha varit på utbytesstudier i Brasilien, har en dubbel examen i teknik och ekonomi samt jobbar på en arbetsplats där mina styrkor tillvaratas!

Hösten 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

De inledande kurserna på programmet ger dig en bred kunskapsbas inom bioteknik, datavetenskap, fysik, kemi och matematik. Det är kunskaper som behövs för att du själv ska kunna utveckla nya metoder och ny teknik. De sista två åren på utbildningen väljer du mellan tre profiler.

På profilen molekylär bioteknik för produktion fokuserar du på att designa och utveckla cellulära produktionssystem för att framställa fysiska produkter.

På profilen tillämpad bioinformatik är fokus att hantera och analysera storskalig biologisk och biomedicinsk data.

På profilen tillämpad molekylär biofysik är fokus att analysera och modellera biologiska och biomedicinska processer på molekyl- och cellnivå. Du kan också välja att profilera dig mot entreprenörskap.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete under hela vårterminen på årskurs fem.

Övning på effektiv muntlig och skriftlig kommunikation, att arbeta i olika typer av grupper, och ett professionellt förhållningssätt till bioetiska frågor löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

De första åren, då du läser kurser inom bioteknik, datavetenskap, fysik, kemi och matematik, är de flesta kurserna schemalagda parallellt. Du får träning i att prioritera och planera din tid, kunskaper som är mycket användbara i ingenjörsyrket.

Undervisningen består vanligtvis av föreläsningar, lektioner, seminarier och övningar. På många kurser tränar du också på att arbeta praktiskt i laboratoriet. De flesta kurserna avslutas med en skriftlig tentamen, men ofta är andra moment också underlag för betygssättningen.

År tre avslutas med ett självständigt arbete där du i en projektgrupp löser ett biotekniskt problem från ett företag eller myndighet. Du utnyttjar kunskaper från tidigare kurser, skaffar ny kunskap på egen hand och får träning i att arbeta i projektform.

I årskurs fyra väljer du mellan ett stort utbud av kurser inom bioinformatik och molekylär bioteknik. Du tar själv ansvar för att skapa en profil som passar dig och dina ambitioner för yrkeslivet. Om du vill kan du läsa kurser inom till exempel entreprenörskap. Kurserna år fyra och fem karaktäriseras av ett arbetssätt som mer liknar yrkeslivet. De har ett större innehåll av självständiga aktiviteter där det ställs högre krav på din egen initiativ- och organisationsförmåga.

Studera utomlands

Du har möjlighet att studera som utbytes­student på många välkända topp­universitet runt om i världen. Du har även möjlighet att göra praktik eller examensarbete utomlands.

Karriär

Uppsala ligger i hjärtat av Sveriges största bioteknikområde. Praktik eller examensarbete inom ett intressant område ger dig ett värdefullt kontaktnät när du ger dig ut på arbetsmarknaden. Kanske gör du praktik på Q-linea, ett växande forskningsnära biotekniskt företag som utvecklar metoder för snabb detektion av antibiotika, eller på det multinationella företaget GE Healthcare som i Uppsala utvecklar och tillverkar produkter som används vid framställning av biotekniska läkemedel som till exempel insulin.

Som färdig civilingenjör kan du utföra en mängd olika arbetsuppgifter. Du kan till exempel jobba med forskning- och utveckling, storskalig produktion, eller marknadsföring inom det område du har profilerat dig. Många jobbar som säljare, konsulter, systemutvecklare, bioinformatiker, validerare, patentingenjörer eller inom management. Efter ett tag hamnar många i chefs- eller gruppledarpositioner.

En betydande arbetsmarknad är olika universitet. Uppsala har stark forskning inom biovetenskaper med många världsledande forskningsmiljöer. Kanske hittar du en forskargrupp där du kan fortsätta med en forskarutbildning inom ett ämne du brinner för.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

300 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1505 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Emma Svensson

studievagledare-x@uadm.uu.se

018-471 30 99

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.