Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Matematik (Mathematics)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TMA2M
  • Inriktningskod: MATE
  • Fastställd: 2011-11-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-03-03
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Studieplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Hela terminen

Kursen 1MA038 ges udda år.
Kurserna 1MA531, 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Termin 2

Hela terminen

Period 3

Period 4

Kurserna 1MA335, 1MA325, 1MA333 och 1MA332 ges udda år.
Kurserna 1MA056 och 1MA336 ges jämna år.

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studenten har också tillgång till:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan för inriktningen Matematik (giltig från HT 2022)