Hebreiska 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Hebreiska

Lista över kurser inom Hebreiska.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52

Om ämnet

Bibelns hebreiska ligger till grund för alla former av senare hebreiska, även för den moderna hebreiskan, staten Israels officiella språk, som där talas av mer än 6 miljoner människor, dessutom av ca 400 000 utanför Israel. Det klassiska språket, bibelhebreiskan, förändrades alltmer under de sista århundradena före vår tideräkning. Bland de olika men mycket närbesläktade efterbibliska hebreiska dialekterna märks främst qumranhebreiskan samt det språk som kom att bli rabbinernas lärdomsspråk, mishnahebreiskan.

Under medeltiden fortsatte hebreiskan att fungera som gemensamt judiskt lärdomsspråk. Företrädare för den judiska upplysningen (haskala) på 1700-talet började använda hebreiska även för sekulära ämnen, och på så sätt föddes en modern hebreisk litteratur. Som talspråk upplivades hebreiskan i slutet av 1800-talet, och då i Israel. Det finns en rik litteratur på modern hebreiska och en stor del av facklitteraturen inom judaistiken publiceras på detta språk.

Utbildningen i hebreiska med klassisk inriktning inleds med studier i bibelhebreiska. Studierna berör sedan (delvis valfritt) efterbiblisk hebreiska och biblisk arameiska, och slutligen modern hebreiska.

Utbildningen i hebreiska med modern inriktning inleds med studier i den i dag i Israel talade hebreiskan. Grundutbildningens senare del omfattar även studier i biblisk hebreiska. På högre nivåer studeras hebreisk litteratur från skilda genrer och perioder.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Semitiska språk.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52