Hindi 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Hindi

Lista över kurser inom Hindi.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52

Om ämnet

Hindi är det största språket i Sydasien och den indiska unionens officiella språk. Det talas av mer än 400 miljoner människor i norra och mellersta Indien, är andra (eller litterärt) språk i utbildningssystemet i nästan alla indiska icke-hindi-talande stater och dessutom "lingua franca", det vill säga hjälpspråk, i stora delar av Indien, och förstås också i stora folkgrupper i Nepal, Bangladesh, Bhutan och Pakistan. Dessutom talas det i många länder med en stor andel indiska invandrare som Trinidad, Surinam, Mauritius och Fiji. Hindi kan placeras på tredje plats bland världsspråken, efter kinesiskan och engelskan.

Hindi är nära besläktat med urdu som är officiellt språk i Pakistan och ett av Indiens 22 nationella språk. Urdu har många lånord från persiska och arabiska och skrivs i arabisk skrift. Språket har sin egentliga grund i den indiska språk- och kulturutvecklingen och är en av arvtagarna till sanskrit och de medelindiska språken. Alfabetet i hindi kallas devanagari och är detsamma som mest används för sanskrit.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52