Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria 2022/2023

Om ämnet

Om du är intresserad av tänkandets historia är idé- och lärdomshistoria ett givet ämne för dig. Grundkursen ger en orientering över naturvetenskapernas, medicinens, de filosofiska systemens och de politiska ideologiernas historia och hur kunskapen använts i samhället.

Med idé- och lärdomshistoria som del av din utbildning har du goda förutsättningar att förstå den vetenskapliga kunskapens roll i samhället idag. Du får öva dig i kritiskt tänkande, att analysera komplicerade texter och sammanställa kunskap till en helhet, både muntligt och skriftligt.

Idé- och lärdomshistoria är ett av de centrala historieämnen och är värdefullt för dig som vill arbeta med yrken inom undervisning, bibliotek, arkiv, information, forskningsadministration, journalistik och media. För de allra flesta andra yrkesgrupper är det ett ämne som ger historiskt perspektiv på dagens situation.

Kontakt

Studievägledaren

E-post: info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47