Miljövetenskap 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Miljövetenskap

Lista över kurser inom Miljövetenskap.

Kontakt

Ylva Anderberg

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 41

Om ämnet

Miljövetenskap är ett brett och omfattande ämnesområde. Miljöfrågor handlar om människans interaktioner med sin omgivning och inkluderar både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Miljövetare behöver ha systemförståelse och kunna använda tvärvetenskapliga metoder och angreppssätt.

Miljövetare med kunskaper inom det naturvetenskapliga området, exempelvis kemi, biologi, ekologi och geovetenskap, behöver också ha kunskaper i samhällsvetenskap och kompetens att arbeta med komplexa miljöfrågor från en rad olika perspektiv. Människans nyttjande av naturen och naturresurserna påverkar de livsuppehållande systemen och får konsekvenser för vårt eget och andra organismers välbefinnande på jorden. I miljövetenskap behandlas etiska, ekonomiska, juridiska, politiska och kulturella aspekter på miljöproblemen vilket gör området spännande och ständigt aktuellt.

Miljövetare arbetar som strateger, samordnare, chefer, tjänstemän, konsulter etcetera på myndigheter, samt i företag och organisationer.

Kontakt

Ylva Anderberg

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 41