Mellanösternstudier 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Mellanösternstudier

Lista över kurser inom Mellanösternstudier.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52

Om ämnet

Mellanösternstudier är inriktade på politiska, språkliga, religiösa och kulturella förhållanden i den region som geografiskt sträcker sig från Afghanistan till Marocko, från Turkiet till Sudan. Det historiska perspektivet rör sig från den antika Orienten via den islamiska expansionen fram till vår tid; det kulturella över en värld präglad av egyptier och babylonier, judar och greker, perser och araber, turkar och kurder; politiskt över de mest olikartade regimer - från familjemonarkier till militärdiktaturer. Mellanöstern har genom sitt strategiska läge och sin betydelse för flera stora religioners historia alltid spelat en viktig roll i världens utveckling. Det är dessutom en region med stor språklig mångfald och kulturell rikedom. Idag utgör konflikterna i till exempel Sudan, Afghanistan, Irak och Israel och Palestina påtagliga - och tragiska - exempel på regionens internationella betydelse.

Inom Mellanösternstudier finns ett antal kurser om 7,5 hp som ger en bred orientering om kultur och samhällsförhållanden i regionen, genom introduktioner till språk, kultur, religion, samhälle och historia i olika delar av regionen. Utbildningen syftar till att ge en bakgrund för vidare studier inom ett område med anknytning till Mellanöstern. Studierna läses med fördel som komplement till språkstudier i något av regionens språk - till exempel arabiska, persiska eller turkiska.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52