Svenska för utländska studerande 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Svenska för utländska studerande

Lista över kurser inom Svenska för utländska studerande.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76

Om ämnet

Kurser i svenska för utländska studerande vänder sig till studerande med annat modersmål än svenska och kurserna är inriktade på att utveckla färdigheten i språket. I kurserna ingår skriftlig och muntlig framställning, svensk grammatik och läsning av svenska texter.

För dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och inte har behörighet i svenska för studier vid svensk högskola eller universitet finns några kurser på olika nivåer. Utbildningens mål är att förbereda dig för studier vid svensk högskola eller universitet.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76