Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 4PE176

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en introduktion till pedagogik som vetenskap och behandlar pedagogiska perspektiv och processer av betydelse för vuxnas lärande och lärande i arbetslivet. Särskilt fokus läggs på kompetensutveckling och lärande samt på planering, genomförande och utvärdering av utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin