Latin D

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LA405

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen fördjupar du dig ytterligare i insikterna i det latinska språket från klassisk tid genom översättningsövningar, och du stärker dina kunskaper i latinsk litteratur. Kursen ger dig förmåga att kombinera de kunskaper och färdigheter som förvärvats tidigare under utbildningen genom författandet av ett examensarbete på 15 hp för kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin