Andraspråksinlärning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN235

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till teorier om olika typer av andraspråksinlärning i och utanför klassrummet samt förmedlar praktiska färdigheter i att analysera andraspråksinlärardata.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin