Masterprogram i dataanalys – Maskininlärning och statistik

120 hp

Är du intresserad av att fördjupa dig i stora mängder data? Vill du utveckla din kunskap för att hjälpa lösa några av dagens samhällsproblem? Med en master i dataanalys, med inriktning maskininlärning och statistik, får du lära dig att göra avancerade statistiska analyser och hitta ny kunskap i stora mängder data.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i dataanalys med inriktning maskininlärning och statistik kommer att ge dig kunskap, verktyg och färdigheter för att kunna arbeta inom en rad olika spännande tjänster som involverar analys av stora mängder data. Du får generella kunskaper och färdigheter som behövs hos en dataanalytiker, liksom avancerade kunskaper i maskininlärning, förstärkningsinlärning, datorintensiv statistik, och matematisk fördjupning i dataanalys.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig att göra avancerade statistiska analyser och arbeta med bästa tillgängliga maskininlärningsmetoder
  • få goda färdigheter inom både de matematiska grunderna till dataanalys och dess beräkningsaspekter
  • fördjupa dig i de etiska och juridiska aspekterna av dataanalys
  • få möjlighet att samarbeta med internationellt kända forskargrupper inom dataanalys.

Företag som Netflix, Amazon och Spotify samlar in användardata för att generera förutsägelser och rekommendationer för deras användare. För att analysera data som produceras av storskaliga vetenskapliga experiment som Human Genome-projektet, astronomiska diagram och partikelacceleratorer, behövs avancerade maskininlärningsalgoritmer och data engineering-plattformar. Myndigheter och kommuner strävar efter att samla in och integrera data från flera olika typer av sensorer (som luftkvalitet, ljud och vattenkvalitet). I alla dessa exempel behövs en särskild yrkesroll för att förvandla information till insikt: dataanalytiker.

Arbetsmarknadsprognoserna för dataanalytiker är goda, och yrket har länge haft en stark tillväxt. Dataanalys är en av de mest eftertraktade kompetenserna både i Sverige och internationellt, och grundforskning som bedrivs på universitet har stora behov av att kunna använda de data som genereras av anläggningar som SciLifeLab. Därmed kommer du att mötas av en stark arbetsmarknad efter examen.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med dataanalys som huvudområde.

Programmet består av fyra huvuddelar. I början av utbildningen kan du och dina medstudenter ha olika studiebakgrund, och därför kan du välja kurser för att komplettera dina kunskaper inom datavetenskap och matematik. Du kan också välja att läsa grundläggande datavetenskapskurser, till exempel om dataetik och lag, statistisk maskininlärning, teoretiska grunder för datavetenskap och data engineering.

Jämfört med masterprogrammet i statistik och datavetenskap fokuserar masterprogrammet i datavetenskap på toppmoderna metoder inom artificiell intelligens, maskininlärning och matematisk statistik. Det fokuserar också på utformningen av datatekniska system som stöder analysen av mycket stora datamängder genom högpresterande och distribuerad databehandling. Etiska, juridiska och tillämpningsrelaterade aspekter av datavetenskap har också en viktig roll i programmet, genom särskilda kurser.

Från slutet av det första året väljer du kurser inom inriktningen maskininlärning och statistik, som täcker ämnen som reinforcement learning och avancerad probabilistisk maskininlärning. Programmet inkluderar också praktiska moment: en projektkurs som görs på ett forskningslaboratorium eller i samarbete med studenter från andra program, samt en masteruppsats på ett företag eller forskningslaboratorium.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Du förväntas delta och aktivt bidra till undervisningstillfällena samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande. Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter, seminarier och projekt. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier.

Kurserna innehåller examinationsformer som skriftlig tentamen, muntlig tentamen, laborationer och projektarbete, fallstudier och skriftliga uppgifter.

Programmet är nära kopplat till samtida forskning, och kursinnehållet följer den aktuella utvecklingen inom dataanalys.

All undervisning ges på engelska.

Dataanalytiker som yrke har länge haft en stark tillväxt och tack vare den ständigt ökande nivån av automatisering och digitalisering förutspås ännu större efterfrågan inom området. Under 2021 publicerade LinkedIn en rapport om nya karriärmöjligheter i Sverige som visade att jobb inom dataanalys ökade med 38 procent under 2020. Dessa jobb inkluderar bland annat dataanalytiker och dataingenjör. Enligt IBM kommer antalet tjänster inom dataanalys att öka med 39 procent 2020. Även Saco, en av Sveriges största fackliga organisationer, förutser en fortsatt hög efterfrågan på dataanalytiker som sträcker sig till 2023.

Du kan också välja att stanna kvar i akademin och doktorera inom dataanalys. Fakulteten är värd för flera forskargrupper och doktorandtjänster utlyses med jämna mellanrum.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

Alla inriktningar inom programmet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin