Masterprogram i folkhälsa

120 hp

Studieplan, MFH2M

Kod
MFH2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 11 december 2018
Diarienummer
MEDFARM 2018/882

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin