Masterprogram i folkhälsa

120 hp

Studieplan, MFH2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MFH2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 11 december 2018
Diarienummer
MEDFARM 2018/882

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin