Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

Studieplan, TBV2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 november 2018
Diarienummer
TEKNAT 2018/144

Termin 1

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 1

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen

Period 1

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 2

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen

Termin 2

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 3

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

1MS009 ges jämna år.

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 4

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Kursen 1TD908 är för magisterexamen.

Termin 3

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 1

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 2

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Termin 4

Period 3

Period 4

Förutom de ovan angivna valbara kurserna finns även 1TD322 och 1TD326, se nedan, som medger särskild, individualiserad specialisering. Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin