Masterprogram i kemi – Kemi, allmän inriktning

120 hp

Studieplan, TKE2M, KEAL

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
KEAL
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 12 november 2009

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin