Masterprogram i speldesign

120 hp

Studieplan, HSD2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HSD2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 28 april 2021
Diarienummer
HISTFILFAK 2021/31

Termin 1

Period 1

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 3

Denna termin kan du välja egna kurser på 30hp. Du kan även söka utlandsstudier för denna termin. Institutionen erbjuder nedanstående valbara kurser på avancerad nivå:

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin