Masterprogram i kemi – Organisk kemi

120 hp

Studieplan, TKE2M, ORKE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
ORKE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Preliminärt läsår 2023/2024

Semester 3

Period 2

Moderna metoder för organisk syntes, 10 högskolepoäng (1KB443)

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A1N 

Koordinations- och metallorganisk kemi, 5 högskolepoäng (1KB464)

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A1N 

Examensarbete E i kemi, 15 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

Moderna metoder för organisk syntes, 5 högskolepoäng (1KBxxx)

Koordinations- och metallorganisk kemi, 10 högskolepoäng (1KBxxx)

Examensarbete E i kemi, 15 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

Termin 4

Period 3-4

Examensarbete E i kemi, 30 högskolepoäng (1KB052)

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A2E

Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

Huvudområde(n) med fördjupning: Kemi A2E

Termin 4

1KB053 Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin