Masterprogram i matematik – Tillämpad matematik och statistik

120 hp

Studieplan, TMA2M, TIMS

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMA2M
Inriktningskod
TIMS
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

eller

Period 2

Kursen 1MS369 ges jämna år.

Kursen 1MS370 ges udda år.

Termin 2

Period 3

Kursen 1MS009 ges jämna år och kursen 1MS900 udda år.

Period 4

Kursen 1MS009 ges jämna år och kursen 1MS900 udda år.

Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen:

Termin 3

Period 1

Kurserna 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Period 2

Kurserna 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studenten har också tillgång till:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin