Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring – Distans

180 hp

Studieplan, TKV1K, DIST

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKV1K
Inriktningskod
DIST
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 januari 2024
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Valbar fr. o. m. HT24

Period 1

Period 2

Termin 4

VALBAR TERMIN

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

VALBAR TERMIN

Period 2

Preliminär studieplan HT25

Period 1

Ledarskap och kultur, 5 högskolepoäng (1TG293)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

Lean management, 5 högskolepoäng (1TG253)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Six sigma, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG294)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Period 2

Förändringsledning, 5 högskolepoäng (1TG314)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

Ledarskap och coachning, 5 högskolepoäng (1TG296)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

Six sigma, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG294)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

1TG314 ersätter 1TG295 och 1TG268. Ingen av dessa kan ingå i en examen samtidigt.

Termin 6

Period 3

Period 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin