Kandidatprogram i kemi

Läsåret 2022/2023

Anmälan

För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi - från utveckling av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer - kemi är en central och spännande vetenskap!

Om programmet

Kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De tre första terminerna på programmet består av gemensamma kurser för alla inriktningar. Sen för­djupar du dig inom valda kemiområden. Du kan också bredda dina kunskaper med ämnen som till exempel matematik, biologi, fysik, språk, ekonomi, juridik eller något helt annat som ger dig en unik profil. Programmets styrka ligger i möjligheten att få djup kemikunskap samtidigt som du får bredda dig inom andra relevanta områden.

Vid Uppsala universitet hittar du alla inriktningar inom kemiämnet och ett stort utbud av kurser. Här bedrivs forskning inom kemins alla grenar tillämpat på en rad olika områden som till exempel material, energi och läkemedel. Lärarna på kandidatprogrammet i kemi är själva aktiva forskare med djupa specialkunskaper inom sina områden. De ger dig inblick i spännande forskning som pågår och tränar dig i ett vetenskapligt arbetssätt. I avslutande examensarbete har du själv möjlighet att delta i en forskargrupp.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med kemi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Yannick Hajee
Från: Nijmegen, Nederländerna
Läser: Kandidatprogrammet i kemi

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag visste sedan länge att jag ville plugga nånting med naturvetenskap och först var det svårt att välja eftersom jag gillar allt inom matte, fysik, kemi och biologi. Men kemi blev ändå mitt favoritämne under gymnasiet, och inom kemi kan man göra lite av alla de andra naturvetenskaperna också. Så det är bra om man har ett brett intresse och om man helt enkelt gillar kemi.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Ja, det är ungefär som jag hade väntat mig. Vi har mycket kemi och labbar, men man får även göra en del matte, fysik och biokemi.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Organisk och fysikalisk kemi var nog mina favoritkurser, men jag tyckte om nästan alla mina kurser. Det var särskilt kul att få mer självständighet i labb under kursen Organisk kemi 2.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Jag deltog i mottagningen och träffade en massa nya människor där. Men de som jag umgås mest med träffade jag på utbildningen, på kemisektionen och i matematikernas sektionslokal, Möbius. Ett bra sätt att träffa folk på är att gå med i någon klubb eller förening och för mig var det matte- och kemisektionerna.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Jag skulle säga att den är väldigt bra. Jag känner alla i mitt år och de flesta av studenterna i andra år. Kemisektionen organiserar även roliga aktiviteter då och då så att alla kan umgås.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är hög kvalité på utbildningen, nära kontakt med lärare och många möjligheter till studentliv.

Vad har varit mest utmanande?
– I början av utbildningen måste man bygga upp ett nytt liv i Uppsala och det tar tid. Så trots att det var många aktiviteter som organiserades var det lite tråkigt ibland. Men att man börjar på nytt är också en möjlighet för att testa på nya saker och se efter vad man egentligen vill göra. Bara man testar på olika föreningar, idrottar, etcetera så hittar man sin plats i Uppsala.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill lära mig om kemi för att kunna arbeta inom forskning. Antagligen inom akademin men jag kan även tänka mig göra R&D (research and development) i industrin.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Möbius: Det är matematikernas sektionslokal men många naturvetare hänger där och pluggar, spelar spel, allt möjligt.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg, och specifikt forsränningen.

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Jag hoppas att jag är mitt i min PhD då, och gör framsteg inom något intressant kemiskt forskningsområde. Jag vågar inte säga vilken del av kemi jag kommer vara mest intresserad av vid den tiden men det kommer säkert vara kul.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

De tre första terminernas kemikurser ger viktiga grundkunskaper inom alla delar av kemin. Du läser också matematik och fysik. Från termin fyra är valfriheten god. Vi erbjuder fördjupningskurser i kemi, mer matematik, beräkningsvetenskap och biologi inom programmets ram, men även annat ur universitetets kursutbud kan ingå i examen. Minst 30 hp i ett så kallat biområde (ett annat ämne än kemi) krävs för examen. Det avslutande examensarbetet kan genomföras i en forskargrupp, vid en myndighet eller hos ett företag.

Därefter får du en kandidatexamen och kan antingen söka jobb eller fortsätta med en masterutbildning.

Kurser inom programmet

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och studiebesök. Teori och experiment går hand i hand genom hela utbildningen och stor vikt läggs vid att lära dig arbeta på ett vetenskapligt sätt. Som en del i din utbildning ger vi dig också kommunikationsträning där övningar i både tal och skrift ingår i kurserna. Det är en färdighet som många kemister har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivarna.

All undervisning sker i Uppsala.

Studera utomlands

Om du känner för att studera utomlands har du goda möjligheter att läsa en del av programmet på något av våra utbytesuniversitet runt om i världen. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Dessutom har kemin egna utbyten med fler universitet som har bra utbildning i kemi. Kemi är ett internationellt ämne så ta chansen att se dig om i världen och ge din utbildning extra konkurrenskraft.

Karriär

Kemister har ett mycket brett arbetsfält med många tänkbara arbetsuppgifter beroende på profilering och intresse. Kemister behövs inom all industri, från läkemedel till metall, inom sjukvård och miljöskydd, inom forskning vid universitet och inom näringslivet, som lärare, vid patentbyråer samt inom vetenskaplig journalistik och brottsutredningar. Det är vanligt att man arbetar i grupp, särskilt på större företag. Många kemister har också arbetsledande ställning.

En förutfattad mening är att en kemist står på labb med labbrock och skyddsglasögon. Även om så är fallet för många, om än sällan hela arbets­dagen, så stämmer det inte in på hur vardagen ser ut för alla. Kemi är i grunden en laborativ vetenskap och för alla de kemister som arbetar på labb är yrket lite att likna vid ett hantverk där kreativitet och skickligt handlag har lika stor betydelse som de teoretiska kunskaperna. Men kemi är ett brett ämne där vissa discipliner la­borerar mest framför datorn.

Oavsett vilken kemispecialisering man har finns det också en mängd arbeten där kemister mest bidrar med sina teoretiska kemikunskaper. Det är ofta i kombina­tion med kunskaper i något annat område som till exempel ekonomi, språk, kommunikation, projekt­ledning, entreprenörsskap, juridik eller hållbar utveckling. Kombinationerna är många.

Behovet av kemister kommer att öka. Genomsnittsåldern för nu arbetande kemister i Sverige är hög och många kommer att gå i pension inom en snar framtid. Det gör att du som kemist kommer att ha en god arbetsmarknad efter studierna.

Beroende på vad du valt att rikta in dig på i din kandidatutbildning är du redan attraktiv på arbetsmarknaden och kan välja att börja arbeta. Du kan också välja att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning i kemi eller något annat ämnesområde. Av våra studenter läser drygt hälften vidare på ett masterprogram. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till en eller flera inriktningar på masterprogrammet i kemi som ges vid Uppsala universitet.

Efter masterexamen kan du fortsätta med en forskarutbildning för att specialisera dig ytterligare. Forskarutbildningen är i form av en tjänst där man får lön. Den är på fyra år och leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska utbildningen. Vid kemisektionen på Uppsala universitet bedrivs världsledande forskning inom till exempel solceller, batteri­utveckling, artificiell fotosyntes, läke­medelsutveckling och biomaterial, samt inom alla klassiska grenar av kemin.

Ett samtal om livet efter examen
Lyssna på ett Zoom-samtal med två tidigare studenter där de berättar om sina karriärvägar efter studierna. Samtalet hålls på engelska då det även omfattar masterprogrammen i kemi som ges på engelska.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Kandidatprogram i kemi

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1350 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievag@kemi.uu.se

Programansvarig lärare

kemikand@kemi.uu.se

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Programstart och registrering

Antagna studenter hittar information om hur man skaffar studentkonto och registrerar sig på våra sidor för nya studenter.
Upprop med information är måndag 22 augusti, i sal B7:101 på BMC (använd gärna ingång A8 från Norra Vägen). Fika från kl. 10, upprop och information startar 10.30 och tar omkring en timme. Därefter erbjuds frivilliga mottagningsaktiviteter organiserade av äldre studenter; troligen är det en lunchaktivitet planerad för måndagen den 22 augusti. Om du inte kan närvara på uppropet är det viktigt att du meddelar oss detta så du inte förlorar din plats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02