Masterprogram i inbyggda system

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i inbyggda system 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i inbyggda system erbjuder en gedigen utbildning i data- och systemvetenskap med fokus på design, implementering och analys av inbyggda systems mjukvara. Programmet har nära samband med ledande forskning inom inbyggda system på Uppsala universitet, och förbereder dig för en karriär inom såväl näringsliv som forskning.

Många av de produkter som vi använder i vår vardag till exempel mobiltelefoner, tvättmaskiner, bilar och även flygplan, är styrda av datorer. Dessa kan innehålla hundratals små datorer och miljontals rader programkod. System och produkter som styrs av inbyggda datorer är av avgörande betydelse för industri och samhälle. Utveckling av inbyggda system kräver avancerade tekniska kunskaper och gränsar mot flertalet ämnen inom såväl datorteknik som elektronik och matematik.

Uppsala universitet har en ledande position inom inbyggda system. Programmet utvecklas och genomförs i nära samarbete med universitetets forskningscentra, som bland annat studerar parallella system, trådlösa sensorsystem och sakernas internet (IoT).

Om programmet

Masterprogrammet i inbyggda system erbjuder dig de kunskaper och metoder som krävs för design, konstruktion och analys av inbyggda datorsystem. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska aspekter på inbyggda system, och ger dig kunskaper som är centrala för dagens och morgondagens arbetsmarknad.

Ett viktigt mål med programmet är att utveckla förmågan att skriva programvara för inbyggda system i flera utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigm. Dessutom fokuserar utbildningen på problemanalys, formulering av designkrav och analys av lösningsförslag. Du kommer också att kunna kritiskt sammanfatta kunskapsläget och nya forskningsresultat inom ämnesom­rådet och angränsande områden.

Utbildningen erbjuder både traditionella och projektbaserade kurser inom ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för inbyggda system. Det finns också stora möjligheter att utifrån ditt intresse skapa en individuell profil genom att välja från ett stort antal av universitetets övriga kurser.

Under utbildningen kommer du att

 • få kunskap om inbyggd programvara i en rad utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigm
 • lära dig att analysera relevanta problem och lösningar med matematisk noggrannhet
 • studera vid ett ledande forskningsinstitut i inbyggda system.
Inbyggda system är ett oerhört mångsidigt ämne. Vår utbildning förbereder dig för en karriär inom båda näringsliv och forskning, och är relevant båda nationellt och internationellt. Det finns ett stort antal svenska och europeiska företag som är relaterade till inbyggda system i områden såsom transport, elektronik och telekommunikation. Samtidigt finns det ett stort intresse för, och behov av, forskning inom ämnesområdet.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med inbyggda system som huvudområde.

Upplägg

Programmet varar i två år, med totalt fyra terminer. Varje termin är uppdelad i två perioder. Beroende på vad du väljer för kurser kommer du att läsa mellan en och sex kurser per termin.

Ett typiskt scenario är att under första och andra terminen läsa kurser som sträcker sig över en period eller över hela terminen.

Inom utbildningen finns ett brett utbud av kurser så att du har möjlighet att utifrån intresse eller tidigare studier skräddarsy en kombination av kurser. Du kan också sätta en personlig profil på din utbildning genom att välja kurser från hela universitetets kursutbud.

Exempel på kursämnen är:

 • programmering av inbyggda system
 • automatisk styrning
 • datorkommunikation, distribuerade system
 • tillämpad matematik
 • modellering och verifiering av datasystem och programvara
 • optimering
 • realtidssystem
 • digital elektronikkonstruktion
Den tredje terminen utgörs i regel av ett stort utvecklingsprojekt inom automatisk styrning, kompletterat med två enperiodskurser.

Utbildningen avslutas sedan med ett examensarbete under sista terminen.

Kurser inom programmet

Se komplett kursutbud i studieplanen.

Om undervisningen

Undervisningen består dels av traditionella kurser med föreläsningar och seminarier, dels av projektorienterade kurser. Programmet ges i Uppsala.

Kurserna omfattar både teoretiska och praktiska aspekter på inbyggda system. Alla kurser fokuserar på färdigheter och kunskaper som har stor betydelse för ingenjörer eller forskare inom inbyggda system.

Eftersom undervisningen är väl integrerad med forskningsgruppernas arbete, ger utbildningen dig möjlighet att aktivt delta i aktuella forskningsprojekt. Många av kurserna ges av internationellt kända forskare. Undervisningen ges vid Polacksbacken i Uppsala, där Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet ligger.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Inbyggda system är betydelsefulla på den globala marknaden och styr en lång rad anordningar både i vardagen och inom ett flertal specialområden.

Området är därför centralt för dagens och morgondagens arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands. Personer med en solid datavetenskaplig utbildning kombinerad med kunskaper och färdigheter inom design och utveckling av inbyggda system är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Inbyggda system är en avgörande komponent i moderna motorfordon. Färdigheter i utveckling av inbyggda system är starkt efterfrågade hos företag som General Motors, Volvo, BMW, Mercedes, Toyota, Scania med flera.

Andra tillämpningsområden är bland annat aeronautik eller robotik hos företag som till exempel ABB, eller kommunikation hos företag som Ericsson och Huawei.

Med en masterexamen i inbyggda system från Uppsala universitet är du väl för­beredd för en karriär inom näringslivet eller forskningen.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i inbyggda system

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1324 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med något av ämnena teknik, matematik, datavetenskap som huvudområde. 20 hp matematik och 30 hp datavetenskap inklusive programmering och datorarkitektur.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledare Liselott Dominicus

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

info@it.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02