Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master's Programme in Computer Science

Inriktning: Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling (Sino-Swedish Master, Computer Science - Software Engineering)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling (giltig från HT 2014)

Termin 1

Termin 1 och 2
Den studerande ska under termin 1 läsa kurserna Datakommunikation I och Människa-datorinteraktion, försåvitt studenten inte kan styrka motsvarande kunskaper. Studenten kan välja mellan ett spår med datakommunikationskurser eller ett spår med kurser i människa-datorinteraktion .

Studenter som följer spåret med datakommunikationskurser väljer under termin ett och två minst 25 hp bland nedanstående kurser för detta spår. Övriga kurser ska väljas från den allmänna inriktningen.

Studenter som följer spåret kurser i människa-datorinteraktion väljer under termin 1 från den allmänna inriktningen och under termin 2 från de kurser besrkrivna för detta spår nedan.

Studenter som följer spåret med datakommunikationskurser väljer bland nedanstående kurser:
De tre första kurserna är alternativkurser - endast en får väljas.

Termin 2

Studenter som följer spåret med datakommunikationskurser väljer bland nedanstående kurser:

Period 3

Period 4

Studenter som följer spåret kurser i människa-datorinteraktion väljer bland nedanstående kurser:

Period 3

Period 4

Studenten kan, efter beslut av programsamordnaren, få rätt att byta maximalt sammanlagt 15 hp kurser i datavetenskap under termin 1 och 2 mot kurser med ett, i vid bemärkelse, kulturellt innehåll relevant för inriktningen inom programmet.

Termin 3

Termin 3 läses vid Tongji University enligt separat studieplan.

Studenter på den svensk-kinesiska inriktningen mot datavetenskap och programvaruutveckling som inte beviljas en kostnadsfri utbildningsplats vid Tongji University, eller av annat skäl inte kan läsa vid detta kinesiska universitet, har rätt att läsa kurser från den datavetenskapliga inriktningen under termin 3 och 4.

Termin 4

Den studerande förväntas under termin 4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp eller läsa motsvarande kurs vid Tongji University.