Informationssystem/systemvetenskap C

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Kursen ger en djupare förståelse av ämnet informationssystem. En delkurs ger fördjupade kunskaper om objektorienterad programutveckling. I kursen ingår ett examensarbete. Du väljer själv ett område att skriva om, vilket exempelvis kan omfatta konstruktion av ett system för ett företag eller genomförandet av en utredning. Som stöd för det avslutande examensarbetet ges en kurs i forskningsmetod.

Kurspaketet ges i hybridformat där kursen Objektorienterad programmering II ges helt på campus medan kurserna Forskningsmetod och Examensarbete, kandidat blandar fysiska och digitala moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin