Klimatledarskap - makt, politik och kultur

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1MV077

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Ledarskap i klimatfrågan nämns ofta i både nyhetsmedia och av politiker själva, men vad innebär egentligen detta? Vilken slags kunskap och vilka färdigheter kommer framtida klimatledare behöva lära sig? Vilka politiska, kulturella och psykologiska resurser saknas i nuvarande initiativ?

Den här kursen diskuterar grunderna för ett effektivt och fungerande klimatledarskap ur ett globalt perspektiv. Utifrån en analys av hur klimatet har ändrats under planetens långa geologiska historia och hur det har spelat en central roll i biosfärens liv, undersöker kursen hur dessa förändringar har påverkat olika samhällen och hur dessa samhällen har reagerat.

Sen diskuteras de samhälleliga och kulturella orsakerna till dagens klimatförändring, med fokus på hur fossila bränslen har omvandlat moderna samhällen och kulturer. Med den kunskap som förvärvats under de första två delarna av kursen och ett antal kritiska perspektiv inom politik, makt och filosofi granskas ett möjligt ramverk för ett fungerande klimatledarskap.

Den sista delen av kursen syftar att till tillämpa det ramverk som arbetats fram genom fallbaserade workshops utifrån ett antal framtida scenarier på en global och lokal nivå, med olika strategier för minskade utsläpp och klimatanpassning.

Kursen ges vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, i en studentledd utbildningsmodell där studenter aktivt bidrar till att forma innehållet i de olika kurserna, vilket skapar en studentcentrerad lärandemiljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin