Datorer och programmering

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1TD317

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 67 %, Distans, Svenska

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grunderna i programmering och passar nybörjare utan tidigare programmeringsvana. Den tar upp programmeringsspråket C++, vilket idag är ett av de mest använda programmeringsspråken. Det finns flera skäl att lära sig just C++, till exempel att det används mycket framför allt i industrin. Kursen passar också lärare som ska undervisa i programmering i skolan. Programvaran i kursen är fri och inga andra kostnader tillkommer. Ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter ges och det är genom arbetet med dessa som större delen av inlärningen sker.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via en lärplattform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin